کرج - گوهردشت

بلوار مولانا-بعد از شهرداری-جلوتر از شیرینی الف-صنایع گرم و سرد پارسیان

09120267116 - 09123348422 - 02634442160

تماس در روز های کاری از ساعت 9 تا 21

parsian.hot.cold@gmail.com

ایمیل پشتیبانی شرکت